Leden

Koninklijke harmonie

Moed & Vlijt Kuurne

Home Harmonie Jeugdharmonie Drumband Majoretten

De KONINKLIJKE HARMONIE "MOED en VLIJT" KUURNE (startjaar 1881 - ...)

De op één na oudste (na het Brandweerkorps van 1869) en nog steeds actieve vereniging in Kuurne kende haar ontstaan tijdens de vele perikelen rond de toenmalige schoolkwestie. Gesproten uit de veelzijdige Sint-Michielsgilde, een culturele mannengenootschap van zang, toneel, muziek en weldadigheid die haar bijeenkomsten hield in "den Tap", een vroege voorloper van onze ontmoetingscentra (O.C.)

Van de beginjaren is bitter weinig teruggevonden of geweten. Crisis-, oorlogs- en armoedejaren hielden tot 1925 (reglement/statuten en naamvermelding "Moed en Vlijt") en 1928 (vaandel met "Moed en Vlijt") de deur (en de geldbeugel) dicht voor veel bedrijvigheid.

Toch zijn vanaf 1901 reeds talrijke optredens in "Cuerne" en erbuiten gekend. In 1934 werd zelfs een prestigieus diploma – 1e prijs met hoge onderscheiding in alle categorieën - behaald op een internationale wedstrijd te Rijsel

Na W.O. II was er opnieuw een moeizame heropbouw nodig. Er werd verder hoopvol gemusiceerd met periodes van ups en downs. Toch zijn er in meer dan 130 jaar slechts 8 dirigenten en 10 voorzitters, met namen die nu nog tot de verbeelding spreken! Nog een constante: vanaf het prille begin werd ook gekozen voor café "de Kroone" als lokaal, en dit is zo tot op heden. Vandaar ook onze volkse naam: "t muziek van de Kroone…..

Nieuwe hoogtepunten werden bereikt vanaf 1971 bij de opstart van een jeugdmuziek, een trommelkorps en een majorettengroep waarbij duidelijk de kaart van de jeugd werd getrokken. Drumband en majorettes zetten sindsdien prachtige resultaten neer in wedstrijden en mochten zich vele jaren nationaal en/of provinciaal kampioen noemen.

Ontelbaar zijn de optredens voor alle gelegenheden. Samen met majorettes en drumband was de harmonie te zien en te horen bij wandel- en zittende concerten, misvieringen, herdenkingen, processies, stoeten, wijk- en dorpsfeesten, muziekfestivals en taptoes, paardenkoersen en voetbalwedstrijden, feestvierende verenigingen of bedrijven, inhuldigingsfeesten, …. tot en met het pijnlijke afscheid bij begrafenissen.

We kenden in vroegere jaren het "Bal van de dode ezel" (1957-1967), vervolgens het "Bal van de ezel" (1973- 1978) waarbij gerenomeerde dansorkesten optraden ten voordele van "Moed en Vlijt". Dit in samenwerking met de zaal Vanwonterghem.

Toen werd gestart met het zelf-geven en –spelen van een lange reeks Lenteconcerten (1977-1992) waarna overgeschakeld werd op Benefietconcerten waarbij menige liefdadigheidsvereniging een graantje kon meepikken.

Was 'Carmina Burana' als uitzonderlijke prestatie een voltreffer in 1991, dan mogen de daaropvolgende themaconcerten gerust als echte toppers vernoemd. Een gedreven voorzitter Johan Hugelier met een vlotte dirigent Francis Bonte zochten, en vonden, in themaconcerten de noodzakelijke vernieuwing van het repertorium. Kleppers als Johan Verminnen ('Kuurne Brusselt'), Marijn Devalck en Marino Punk ('Bonjour la France'), Schatteman&Couvreur ('Amigos para siempre') en Barbara Dex (Jubileumconcert 'Noten Balken') werden vakkundig door het harmonieorkest 'Moed en Vlijt' begeleid, waarbij de Majo's prachtige choreografie brachten, en de drumband voor passende intervals zorgde.

Medewerking van 'Jack and the Tramstations', 'Swigshift', 'Fleming Pipe Band' en 'Vertical delight' gaven ook een meerwaarde.

De samenwerking met de Kuurnse Koren werd meer dan gesmaakt in o.a. 'Carmina Burana', 'Amigos para siempre', 'Winter Wende', 'A false british evening', in het jubileumconcert 'Noten Balken' van 2011 en 'Voices in Harmony' in 2014.

En dit terwijl de drumband himself solo (!) met percussieconcerten Kadans I (2004), Kadans II (2009) en Kadans III (2013) volle zalen enthousiastelingen lokte.

De majorettes van hun kant veroverden ook vooral de harten van de honderden kijklustigen bij het majorettefestival op de tramstatie in 2009.

Nog themaconcerten die we ons herinneren: 'Three for classics', 'Movie proms', 'One for all', 'Lentekriebels', 'Gala Classics', 'Pop Classics', 'Kerst Anders', 'Méditerranée' en 'Love is in the air',…

Momenteel staan de diverse geledingen nog steeds ten dienste van de bevolking, zowel van Kuurne als van andere steden en gemeenten.

De leiding ervan berust in handen van:

  • Johan Hugelier (sedert 2002), voorzitter van het bestuur (tel. 0477-280456)
  • Victor Herman (sedert 2020), dirigent van de harmonie
  • Lynn Vanhauwaert (sedert 2016), dirigent van jeugdharmonie Gioventù
  • Hans Dewachtere (sedert 1999), instructeur van de drumband
  • Faye Lemey en Thalia Dejaegere (sedert 2017), hoofd van de majorettes
Wenst u nog meer te weten over 'Moed en Vlijt'? Dan kunnen wij u het boek "Kuurnse Noten Balken" aanbevelen. Op niet minder dan 225 pagina's leest u er uitgebreid het ganse reilen en zeilen van "Moed en Vlijt". De overige 280 bladzijden beschrijven alle overige muziek, zang en dans in Kuurne vanaf 1861. Meer dan 400 foto's illustreren het geheel.

"Kuurnse Noten Balken" (2011) – door Noël Derez en Rudy Verbrugghe,
een uitgave van de Heemkundige Kring Cuerna/Kuurns Erfgoed vzw.